Eseménynaptár

Április 2014
H K Sz Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Kapcsolat

Tel.: (88) 782-285
Cím: 8200 Veszprém
Szabadság tér 15 2. emelet

közvetlen üzenetküldés
 

uszt_logo_rgb
Belváros rehabilitáció ismertetése

A belváros rehabilitációs projekt célja

Az akcióterületi fejlesztések átfogó célja, hogy a veszprémi belváros üzleti, turisztikai, közszolgáltatási és lakókörnyezeti szempontból is magas színvonalat érjen el, amivel hatékonyabban képes megfelelni központi szerepének.

Az akcióterületi fejlesztések részcéljai mind az átfogó célt támasztják alá:

 • jó minőségű, rekreációs és közösségi célokra is alkalmas közterületek kialakítása;
 • a bevásárlóutca és közvetlen környéke nyerje vissza vásárlóközönségét illetve szerezzen új ügyfeleket magának, és a városnak;
 • újulhassanak meg a még nem felújított lakó- és kereskedelmi célokat szolgáló ingatlanok is,
 • élénküljön a belvárosi civil élet és javuljanak a társadalmi, közbiztonsági viszonyok.

Tervezett projektelemek

 • projektelem: városi (közterületi): koncepcióterv: Veszprémi Építész Műhely Bt. készítette (Kovács Zsolt). Engedélyezési tervek és kiviteli tervek: Főmterv Zrt. (építészeti munkarész Speos Kft.). A teljes nettó költségvetése 1 047 218 398 Ft, támogatási intenzitás 81%.

A projekthez 26 konzorciumi partner csatlakozott, akik 5 további projektelem megvalósításában vesznek részt, ezek a következők:

 • projektelem: Bagolyvár utcai új parkolóház építése, tervező: Főmterv Zrt., építészet: Speos Kft., tervmódosítás: A 211 Építésziroda – Peresztegi Gábor, finanszírozás: teljes költségvetés (nettó): 531 252 226 Ft, támogatás aránya: 9,18 %
 • projektelem: "Lepény" épület felújítása, tervező: Veszprémi Építész Műhely Bt., finanszírozás: teljes költségvetés: 238 833 517 Ft, támogatás aránya: 48 %
 • projektelem: Hangvilla (volt Séd mozi felújítása, bővítése), tervező: Delta Mérnöki Iroda, Anthony Gall, Albóciné Ábrahám Gabriella, finanszírozás: teljes költségvetés: 775 161 691 Ft, támogatás aránya: 25 %
 • projektelem: Volt Korona Szálló felújítása, tervező: OKTO-GON Építésziroda, Schweighoffer Gabriella:, finanszírozás: teljes költségvetés: 74 348 286 Ft, támogatás aránya: 42,63 %
 • projektelem: Vas Gereben u. mélygarázs fejlesztés, tervező: A 211 Építésziroda, finanszírozás: teljes költségvetés: 315 910 733 Ft, támogatás aránya: 21%

A teljes projekt elszámolható összes költsége 3 606 255 369 Ft, elszámolható összes támogatás 1 805 664 640 Ft.

Tervezett programok civil szervezetek szervezésében

 
Szociális típusú rehabilitáció

„Szociális városrehabilitáció Veszprémben” (Smaragdváros)
KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002

2012. augusztus 10-én - az Új Széchenyi Terv keretében a Közép-dunántúli Operatív Programban megjelent, a „Megyei jogú városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz” című, KDOP-3.1.1/D2-12 kódszámú kiemelt projekt felhívás. 

A szociális célú városrehabilitáció alapvető célja a városok leromlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása nem pontszerű beavatkozások mentén, hanem több eszköz együttes, integrált alkalmazása során. A leszakadó vagy leszakadással fenyegetett városrészek egyrészt az ipari technológiával épített lakótelepeket és környéküket jellemzik, ahol kiemelt problémát jelent az épületek rossz fizikai állapotából adódó pazarló energiafelhasználás.
A kiválasztás a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kétszakaszos értékelés keretében történt.

Kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatás összege: 1.200.000.000 Ft
A támogatás intenzitása: 99,3 %
Finanszírozó alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap
A projekt zárás várható időpontja: 2015 júniusa

Konzorciumi kör ismertetése:
A konzorcium vezető: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
A konzorciumi partnerek:

 • Haszkovó utca 12. társasház
 • Haszkovó utca 16. lakásfenntartó szövetkezet
 • Haszkovó utca 18. lakásfenntartó szövetkezet
 • Munkácsi Mihály utca 3. (2. számú) lakásfenntartó szövetkezet
 • György János egyéni vállalkozó
 • VMJV Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona intézmény
 • Városi Művelődési Központ
 • Művészetek Háza

A Szociális városrehabilitáció Veszprémben (Smaragdváros) projekt keretében egy több projektelemből álló fejlesztés valósul meg a Jutasi úti lakótelepen. A beruházás elemei:


1. Lakófunkciót erősítő tevékenységek A tevékenység célja a szociálisan hátrányos helyzetű lakóterületeken a minőségi lakókörnyezet biztosítása és a lakóépületek energiahatékonysági korszerűsítése.

A fejlesztés a következő lakóépületeket érinti:
Haszkovó u. 18. (az épület északi és keleti homlokzati falának hőszigetelésére, valamint a villámvédelmi rendszer megújítása)
Haszkovó u. 16. (az épület lapos tetőszigetelésének felújítása, lépcsőházi ajtók cseréje)
Haszkovó u. 12. (liftrendszer korszerűsítése, a hozzá tartozó teljes körű akadálymentesítés kiépítése)
Munkácsy M. u. 3. (az épület északi homlokzati falának hőszigetelésére, a villámvédelmi rendszer megújítása)

2. Életmód, konyha és közösségi tér kialakítása / Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek

A projekt részeként a Veszprém Táborállás tér 1. sz. alatti épületben (volt HEMO) meglévő konyha – étterem területének felújítása szerepel, továbbá a közösségi funkciókat ellátó, rendezvényeknek helyet adó közösségi termek, valamint ezek kiszolgáló helyiségei kerülnek kialakításra (mint például játszóház, vizesblokk, dekorműhely, berendezett életmódkonyha). Az épület két szárnya két pályázat keretében kerül felújításra.

3. Ringató körzeti óvoda újjáépítése / Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek

1

A meglévő épület elbontásra kerül és új, korszerű, gazdaságosan üzemeltethető óvoda építése valósul meg.

4. Erdei-, Kuckó tagóvoda 

A koncepció alapján az intézmény északnyugati pavilonjában elhelyezkedő két helyiségbe kerülne kialakításra új funkció: a jelenlegi logopédiai szobába, (melynek mérete nem megfelelő) kerül át a gazdasági helyiség, a jelenlegi gazdasági helyiség pedig a mellette lévő csoportszoba alapterületét bővíti a későbbiekben, illetve egy új logopédiai szoba is kialakításra kerül. A pályázat megvalósításakor projektarányos akadálymentesítés valósul meg, amely magában foglalja a logopédiai szoba akadálymentes megközelítését, és akadálymentes mosdó kiépítését.

5. Közterületek fejlesztése

Cél: Az élhető városrész központi területeinek revitalizációja, az épített és természeti környezet minőségének fejlesztése illetve megújítása, a szociálisan hátrányos lakóterületek elszigetelődésének megakadályozása a könnyebb elérhetőség és az egyszerű tájékozódás lehetőségének biztosításával.

A szociális városrehabilitációs projekt keretében a Jutas-Haszkovó lakótelepen VMJV Önkormányzata A-B-C-D-E jelű akcióterületeket jelölt ki.

Fenti meglévő területeken olyan táji- és térépítészeti beavatkozásokra van szükség, melynek eredményeképpen a közösségi-szociális térhasználat lehetőségei bővülnek, a közterületek funkcionális használata egységesen javul.

2

6. Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek

3

A projekt keretében a Haszkovó út 3286/1 hrsz.-ú ingatlanon található - jelenleg nem elfogadható megjelenésben működő - „kispiac” komplett újjáépítését tervezik.

4 önálló egységet (pavilont) képező kispiacot alakítanak ki, az egyes pavilonok 2 db mobil modulrendszerű, acélvázas ISO szabvány szerinti konténerből állnak.

7. Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek

Cél: A helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok elsősorban az akcióterület lakossága számára kizárólag az akcióterületen megvalósulva. A „soft” programok végigkísérik a teljes projekt megvalósítási szakaszát, az alábbi szervezetek bevonásával:

Veszprémi Művelődési Központ

Tartalom: Programalap és további soft tevékenységek tervezetten
Összköltség: 42.000.000 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %

VMJV Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona

Tartalom: Soft tevékenységek megvalósítása, ezen belül tervezetten
Összköltség: 30.900.000 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %

Művészetek Háza
Tartalom: Soft tevékenységek megvalósítása, ezen belül tervezetten:
Összköltség: 23.100.000 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %