Magunkról

Via Vespremiensium (Veszprémiek útja)


Bölcsek már ősi korokban is mondták és mondják, hogy tanítani lehetetlen, csak tanulni lehetséges. Egy múlt századi bölcs Carl R. Rogers üzenete - akinek felfedezése egyre inkább áthatja a humán tudományokat - egybecseng ezzel: mindenki rendelkezik azzal a belső erőforrással, ami lehetővé teszi számára,István Király és Gizella Királynő szobrahogy boldog és hasznos életet éljen. Ha megfelelő attitűddel fordulunk embertársaink felé, akkor elősegíthetjük, hogy felszabaduljanak ezek az erőforrásaik, bölcsebbek, egészségesebbek, konstruktí-vabbak legyenek a döntéseik… Ez az attitűd az odaadó, önzetlen figyelem; a képesség, hogy - ahelyett, hogy gáncsoljuk, húzzuk, lökjük - embertársunk mellé szegődjünk - legalább egy „útra”. Hiszen legtöbbünk a jó utat keresi akarva, akaratlan. Talán túlságosan megengedő, női minőségnek tűnik mindez. Ám lehet, hogy csak néhány lépés megtételéig van szükségünk egy útitársra, hogy átlépjünk a saját Rubiconkon, és rálépjünk az előre vezető útra…..

Egy város fejlesztése igen összetett feladat. Vannak mankóink, tradícióink - hogyan csináljuk. Felmérjük a jelenlegi helyzetet, a nehézségeket, gyengéinket, amelyek a rossz tendenciákat táplálják. Ezeket megpróbáljuk visszaszorítani. Ezután a lehetséges fejlődési, kitörési irányokat vizsgáljuk, ahol erősíteni, mozgásba lendíteni akarunk. Szóval stratégiát készítünk, amit részletes tervekre bontunk az egyes területeket tekintve. Majd megpróbáljuk ezeket minél magasabb színvonalon megvalósítani. Aztán ha ez sikerül, akkor elégedettek vagyunk és folytatjuk a munkát.

A Veszprém-völgyi apácák kolostorában - amit a jezsuiták építettek nem sokkal a rend feloszlatása előtt – furcsa mód, nem találunk oltárt, és a templom egyéb szempontból is befejezetlennek tűnik. Mégis mindig számon tartottuk korokon átívelő romosságában, titokzatosságával is méltóságot sugárzott. Ma – romos századokat feledve - megszépülve, megújulva büszkén várja a látogatókat.

Veszprémi Vár légifotó

Van olyan is, hogy a jó szándék félresiklik, mert nem igazolja az élet– ennek vannak nyomai múltban, jelenben. Furcsa mód mégis - ez is - része mindannak, ami ma itt a miénk, ami hozzánk tartozik. Egyszer csak-csak eltemetjük, vagy elporlad, ami nem közénk való - a szent romok meg úgyis túlélnek bennünket.
A Jutasi úti aluljáró – a „gödör” – inkább elválasztott, megosztott, mint összekötött. A belváros megújítása során most átalakítjuk ezt a kapcsolatot – reménykedünk, hogy nem csak fizikailag, de a lelkünkben is új, élő, megfinomodott kapcsolati minőséget kap!

Akkor hát mitől is fejlődik egy város? Elősegíthetjük-e fejlődését valahogyan? Azért, hogy felszabaduljanak erőforrásai, egészségesebbé váljon - polgárai pedig bölcsebbekké, konstruktívabbakká, életrevalóbbakká…

Könnyen lehet, hogy - hasonlóan az emberek világához - egy város fejlesztése is ténylegesen „lehetetlen”, és csak a fejlődése lehetséges. Az attitűd, amivel feléje fordulunk, fontosabb lehet, mint a rengeteg, jó szándékú cselekvés, törekvés, amivel a saját fejünk szerint jobbá akarjuk tenni? Hogy egy mű összeköt vagy elválaszt bennünket talán a figyelők szemén múlik –vagy inkább az úton, ahogy célként elértük?

Szegődjenek mellénk, hogy egymás mellé szegődhessünk – „királynői” utakra, amit mi Veszprémiek taposunk! Kezdjünk párbeszédet arról, hogyan szabadíthatnánk fel közös erőforrásainkat, hogyan gazdagíthatnánk egymást, közös kincseinket…!

Várkapu és a Vármúzeum

A Társaság hosszú távú célja, hogy Veszprém gazdasági és társadalmi adottságaira, érdekeire fókuszálva a stratégiai városfejlesztési irányok kidolgozásában közreműködve, hosszútávon fenntartható projektek és befektetések szakmai közreműködő és lebonyolító szervezetévé váljon, és biztosítsa a város és térségének kiegyensúlyozott fejlődését.

kuldetes-tervrajz

Küldetésként fogjuk fel, hogy a város jövőképét – hogy 15-20 év távlatában Veszprém a Közép-dunántúli régió élhetőségben vezető városa legyen, amely tágabb térségének megkérdőjelezhetetlen innovációs, oktatási, kulturális és vallási-kulturális turisztikai központja – tevékenységével kreatív és hatékony módon szolgálja.
A jövőkép összességében egy minőségi és fenntartható fejlődési pályát jelöl ki, mely révén a Város vezető szerepe, és jelentősége tovább nő. Mindez ugyanakkor nem jár együtt a város gazdasági szereplőinek túlzott mértékű felduzzasztásával, vagyis Veszprém megőrzi - más megyeszékhelyekhez képest - bensőségesebb, élhetőbb városi arculatát, sőt azt tovább erősíti és fejleszti. Fejlesztési törekvéseiben a város ezért kiemelten fókuszál azon befektetők felkutatására, akik értékelik a környezet minőségét és hozzájárulnak annak magas színvonalú megtartásához, valamint a konferencia-, rendezvény-, kulturális-, vallási-, örökség-, és aktív turizmus kiemelt fejlesztéseihez.
A Társaság bővülő kapcsolatrendszere, és a kiváló szakmai szakértői tudásának biztosításával, tág szakmai tématerületeken, korszerű eszközökkel, biztosítsa gazdaságilag fenntartható módon az innováció és az új tudáselemek felhasználásával a fejlesztési projektek folyamatos menedzsmentjét.

Rövid távú, de jelentős cél, hogy a 2009. március végén megkötött és 2010. január 1-től meghosszabbított város-rehabilitációs szerződésben foglalt feladatokat az Alapító felé magas szinten ellássa.
A belváros-rehabilitációs program és a szociális típusú városfejlesztési beavatkozás megvalósítása során törekszünk a társadalom megszólítására, kiemelt minőségű tájékoztatására, tehát hogy a projekt ne csak végcéljában, de a megvalósítás folyamatát tekintve is közmegelégedésre szolgáljon.

 

Ferenczy Gábor Zoltán – ügyvezető


A társaság ügyvezetőjeként a teljes projekt mindenre kiterjedő, átfogó irányítását, a folyamatok összehangolását végzi. A belváros-rehabilitációs projekt pályázati szakaszában részt vett a pályázatírás folyamatában, így a projektet minden részletében ismeri. Valamennyi, a társaság működésével és a projekttel összefüggő operatív szintű, nyilvánossági, tájékoztatási és beszámolási feladatokat ellátja, képviseli a kft-t szakmai egyeztetéseken és a sajtó képviselői előtt egyaránt.
Több, mint 14 éves szakmai pályafutásából 12. éve foglalkozik a terület- és településfejlesztés különböző területeivel, az utóbbi időszakban elsősorban projektgenerálással és –fejlesztéssel, pályázatírással és projektek megvalósításával különböző ágazatokban.
Néhány példa a közreműködésével megvalósult projektekre: iparfejlesztés és munkahelyteremtés az Unilever Magyarország Kft-nél hűtőházak kialakításával, Tihany településközpont-rehabilitáció, Tihany Szabadtéri Színpad felújítása és fejlesztése, borturisztikai együttműködés fejlesztése és infrastruktúra-fejlesztés a Balatonfüred-Csopak Borvidéken (Figula- és Jásdi pincészetek, Konnex Kft.), kerékpárút építése Tihany központjába, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítás Tótvázsonyban, ipari üzemcsarnok kialakítás és munkahelyteremtés a BF Invest Kft-nél, ipari üzemcsarnok kialakítás és munkahelyteremtés a Villkász Kft. devecseri telephelyén, Thermal Hotel Mosonmagyaróvár turisztikai szolgáltatás fejlesztése.
Munkaköréhez kapcsolódó végzettsége terület- és településfejlesztési szakirányú geográfus, MBA menedzsment szakirányon.
Nős, 2 gyermek édesapja.

Martoncsikné Gudics Zsuzsanna - pénzügyi menedzser

A társaság kulcsszereplőjeként a projekttel kapcsolatos valamennyi pénzügyi, elszámolási feladatokat látja el, a projekt egészére kiterjedő folyamatok, háttérfeladatok ütemezésének aktív résztvevője. Pénzügyi-elszámolási kérdésekben biztosítja a projektpartnerek és a kft. közti információáramlást. Feladata továbbá a társaság gazdálkodásának és belső elszámolási rendszerének irányítása, a pénzügyi adminisztráció működtetése.
30 éve dolgozik, munkahelyei: Inotai Alumíniumkohó, Várpalotai Egészségügyi Alapellátási Intézet, Thermix Kft., Szinkron Kft., Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Oktatási és Egészségügyi Pénügyi Műszaki Szolgáltató Szervezet. Munkahelyein pénzügyi csoportvezetői/osztályvezetői, gazdasági vezetői, főkönyvelői, számlakezelési szakreferensi, belsőellenőri feladatokat látott el, így a legátfogóbb ismeretekkel rendelkezik gazdasági társaságok pénzügyi folyamatait illetően.
17 éve él Veszprémben, két gyermek édesanyja.


Kántor Miklós – műszaki menedzser

Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik magasépítési kivitelezői területen, így a társaság műszaki gárdájának oszlopos tagja. A projekt keretein belül a volt Korona Szálló épületének felújítási munkálatainál műszaki menedzseri feladatokat látott el, valamint aktívan közreműködött a projektelem adminisztratív háttértevékenységében is. A projekt meghatározó és egyik leglátványosabb elemét képező Hangvilla építésénél műszaki ellenőri feladatkört lát el.
23 éve dolgozik, munkahelyei: 22. sz. Állami Építőipari Vállalat, Hirler Spezialbauunternehmen GmbH., 22. sz. Balatoni Építő Kft., Practical Kft., Planéta Bau Kft., Veszprémi Építő Mérnöki Iroda Kft. Munkahelyein művezetői, építésvezetői, létesítményfelelősi, műszaki vezetői, műszaki igazgatói pozíciókat töltött be. Egyéni vállalkozóként műszaki ellenőrzési, felelős műszaki vezetési tevékenységet folytat. Több Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló projektben vett részt, mint pl.: Felsőörsi Református Parókai felújítása, Csopaki Református Parókia homlokzat-rekonstrukciója, hidegkúti falusi szálláshely felújítása, veszprémi Ezüsthíd panzió építése, veszprémi „Kolostorok és kertek a vár tövében”.
Nős, 3 gyermek édesapja.

Eseménynaptár

Január 2023
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Kapcsolat

 

Tel.: (88) 782-285
Cím: 8200 Veszprém
Szabadság tér 15 2. emelet

közvetlen üzenetküldés
 

infoblokk kedv final felso cmyk ERFA